TÍM UNIVERSITY SPARTACUS

TÍM UNIVERSITY SPARTACUS

Hráči a realizačný tím

Ďalej

ZÁPASY

ZÁPASY

Výsledky a plánované zápasy.

Ďalej

EUHL

EUHL

European University Hockey League

Ďalej

UNIVERSITY SPARTACUS HOCKEY START-UP

Univerzity Spartacus je občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 2022 a ktorého dlhodobým cieľom je realizácia Univerzitného hokejového programu v meste Košice. Hokejový tím University Spartacus je tvorený študentmi denného aj externého štúdia na všetkých troch univerzitách sídliacich v meste Košice – Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. University Spartacus je od sezóny 2022/23 členom Európskej univerzitnej hokejovej ligy (EUHL).

Cieľom projektu University Spartacus je realizácia aplikovaného výskumu a vývoja (R&D) na univerzitách v meste Košice a uvádzanie jeho výsledkov do praxe.

Dotácia SUHA – použitie dotácie v sezóne 2023/2024

Dotácia SUHA – použitie dotácie v sezóne 2022/2023

Dotácia SUHA – použitie dotácie v sezóne 2022/2023 – II. časťNAŠI PARTNERI
UNIVERZITNÉ TÍMY V EUHL V SEZÓNE 2023 / 2024

Gladiators Trenčín HC UNIZA Philosophers Nitra Sapientia U23 UHT Sabers Oświęcim Hokejový tím Univerzity Karlovy Hokejový klub UMB University Spartacus Košice