Košice vstupujú na univerzitnú hokejovú mapu

University Spartacus je novým tímom v prostredí univerzitného hokeja. Všetky tri univerzity sídliace v meste Košice (Technická univerzita, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika a Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie) sa rozhodli spoločne realizovať projekt pod názvom „Univerzitný hokejový program v meste Košice“, ktorý bude už od novej sezóny 2022/23 súčasťou Európskej univerzitnej hokejovej ligy (EUHL). Link na článok na kosiceonline.sk